DANLAMBAO.COM

Trang Danlambao.com đã phục hồi. Xin mời các bạn ghé vào: DANLAMBAO.COM
Đây sẽ là trang phản hồi chính.
Bên cạnh đó Dân Làm Báo thân gửi đến các bạn 2 trang blog mới:
danlambao2011.wordpress.com
blogdanlambao.wordpress.com

Hai trang này cũng sẽ mở phần phản hồi.

Như thông lệ, trong trường hợp các trang danlambao dùng WordPress bị tấn công không truy cập được các bạn hãy vào 2 trang blogspot:

danbaovn.blogspot.com
danlambaovn.blogspot.com

Trong thời gian qua, Danlambao liên tục bị tấn công và mặc dù công ty WordPress đã cố gắng hỗ trợ chúng ta, một số vấn đề kỹ thuật vẫn còn tồn đọng.

Một số trang các bạn phải dùng https (thí dụ: https://danlambao1.wordpress.com) thì trang blog mới hiển thị. Mỗi lần đọc tiếp hay gửi phản hồi thì lại phải tiếp tục thêm chữ S vào http.

Vấn đề này cũng có thể khắc phục nếu các bạn dùng Google Chrome để truy cập mạng.

Dân Làm Báo xin lỗi các bạn đọc về những trở ngại và bất tiện này.

Để tạm thời giải quyết những khó khăn, trong những ngày qua, Dân Làm Báo đã cố gắng phục hồi lại trang blog chính là Danlambao.com. Xin các bạn vào trang này như là trang chính để phản hồi và thảo luận cùng nhau.

Tình thân,

Dân Làm Báo

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to DANLAMBAO.COM

  1. Johnk681 says:

    I’m searching for websites that may have excellent tips about what’s popular and what the most effective makeup products is.. agdbbebdkced

  2. Johnd406 says:

    I like this post, enjoyed this one regards for putting up. The goal of revival is conformity to the image of Christ, not imitation of animals. by Richard F. Lovelace. dbadfddkcbdc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s